Nazwa programu: „Ścieżka dla Mazowsza”


Krótki opis projektu:

W ramach projektu planuje się opracowanie specjalistycznej aparatury kontrolno-pomiarowej do badań optoelektronicznych urządzeń obrazujących (kamery termowizyjne, kamery VIS-NIR, kamery SWIR, wielosensorowe urządzenia obserwacyjne) która umożliwi prowadzenie badań tych urządzeń w ekstremalnych warunkach klimatycznych bez pogorszenia dokładności prowadzonych pomiarów względem badań w warunkach laboratoryjnych. Ww. cel zamierza się osiągnąć poprzez wykorzystanie dwóch metod prowadzenia badań optoelektronicznych urządzeń obrazujących:

  1. Metoda przeziernej komory - w specjalistycznej przeziernej komorze klimatycznej znajduje się tylko badane urządzenie, a typowy zestaw pomiarowy jest w warunkach laboratoryjnych,
  2. Metoda aparatury o podwyższonej odporności klimatycznej: w typowej nieprzeziernej komorze klimatycznej znajduje się badane urządzenie oraz zmodyfikowany zestaw pomiarowy zoptymalizowany do pracy w warunkach ekstremalnych.
Generalnie obie metody tworzą komplementarne rozwiązanie i pozwolą wnioskodawcy po zakończeniu projektu na przestawienie dwu wariantowej oferty na sprzęt do badań optoelektonicznych urządzeń obrazujących w ekstremalnych warunkach otoczenia:
  1. typowe, dotychczas produkowane zestawy DT, TAIM, TCLIP, DTR, TVT, VINIS, ST, MS, MIM, BNUC o standardowej odporności klimatycznej oferowane razem ze dodatkową specjalistyczną przezierną komorą klimatyczną dostarczaną przez Inframet (dokładnie trzy komory w zależności od wymaganego zakresu widmowego),
  2. zmodernizowane zestawy DT, TAIM, TCLIP, DTR, TVT, VINIS, ST, MS, MIM, BNUC o nowej konstrukcji i podwyższonej odporności klimatycznej oferowane do pracy w typowych komorach klimatycznych oferowanych na rynku, kiedy zarówno badane urządzenie jak i zestaw pomiarowy znajdują się w komorze klimatycznej.
Realizacja projektu pozwoli na umocnienie pozycji Inframetu jako jednego z liderów na rynku aparatury do badań optoeletronicznych urządzeń obrazujących.


Wartość projektu: 7 367 867,80 PLN
Wartość dofinansowania: 5 537 346,61 PLN

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Ścieżka dla Mazowsza”