Education

Edukacja

Istnieje obszerna literatura na temat systemów EO (kamery termowizyjne, noktowizory, kamery VIS-NIR, kamery SWIR, dalmierze laserowe, oznaczniki laserowe, systemy wielosensorowe, systemy z fuzją obrazu, kamery UV, celowniki optyczne) i głównych podzespołów takich systemów (wzmacniacze obrazu, matryce IR FPA / CCD / CMOS, obiektywy optyczne). Trudno jest jednak opanować metrologię EO nawet na podstawowym poziomie ze względu na zakres technologii EO, niestandardową terminologię, niejasne zalecenia kilkunastu istniejących standardów i miriady systemów pomiarowych oferowanych na rynku.

Może się to wydawać zaskakujące, ale testowanie systemów EO jest trudne nawet dla ekspertów w dziedzinie. Pomimo znacznego postępu w zakresie urządzeń do testowania systemów EO w ciągu ostatniej dekady (nowoczesne systemy pomiarowe są coraz bardziej skomputeryzowane, wykorzystują zaawansowane przetwarzanie obrazu i oferują wsparcie oprogramowania w procesie pomiarowym) dokładność pomiarów parametrów systemów EO jest znacznie niższa niż dokładności pomiaru wielkości fizycznych wymienionych w systemie jednostek SI. Często zdarza się, że różne stacje pomiarowe, testując to samo urządzenie, dają nieco inne wyniki. Może się nawet zdarzyć, że dwa zespoły pomiarowe, pracując na tej samej stacji pomiarowej, z tym samym testowanym urządzeniem, otrzymają różne wyniki. Szybki rozwój technologii EO, słaba standaryzacja, ograniczona infrastruktura metrologiczna, subiektywny charakter niektórych pomiarów, podstawowe ograniczenia praw fizyki, reguły przetargowe i postępy w sztucznej inteligencji to główne czynniki odpowiedzialne za taką sytuację.

Inframet jest producentem urządzeń do testowania systemów EO. Wierzymy w relacje partnerskie i współpracę z naszymi klientami oraz że naszym obowiązkiem jest dzielić się naszą wiedzą w zakresie metrologii EO. Klienci posiadający znaczącą wiedzę w zakresie metrologii EO mogą korzystać z naszych systemów pomiarowych o wiele skuteczniej niż nowicjusze w tej dziedzinie. Ze względu na ducha otwartości naukowej Inframet zdecydował się utworzyć sekcję edukacyjną na swojej stronie internetowej, gdzie można znaleźć serię książek, artykułów naukowych i innych materiałów związanych z metrologią EO. Mamy nadzieję, że ta sekcja pomoże jej czytelnikom lepiej zrozumieć wyrafinowany świat testowania systemów elektro-optycznych.

Wróć do oferty handlowej