Noktowizory

Zdolność widzenia w warunkach nocnych jest uzyskiwana za pomocą kilku różnych systemów obrazowania: noktowizorów (systemy wzmacniające obraz), termowizorów, kamer SWIR i niektórych bardziej czułych kamer VIS-NIR (CCD / CMOS / ICCD / EMCCD). Jednak z powodów historycznych technologia noktowizyjna jest zwykle rozumiana jako urządzenia noktowizyjne.
Noktowizory (NVD) wydają się prostymi systemami zbudowanymi z trzech głównych bloków: obiektywu optycznego, wzmacniacza obrazu i optycznego okulara. Zadaniem obiektywu jest odwzorowanie obrazu obserwowanej scenerii na płaszczyźnie wejściowej wzmacniacza obrazu. Wzmacniacz składający się z fotokatody, anody w postaci ekranu fosforowego i innych komponentów, przetwarza wejściowy obraz o niskiej luminancji w jaśniejszy, utworzony na anodzie (ekranie). Ten jest obserwowany przy użyciu optycznego okularu.
Noktowizja jest w pełni dojrzałą technologią, która znalazła masowe zastosowania w sektorach wojskowym, bezpieczeństwa i obronnym. NVD oferowane są na rynku międzynarodowym w postaci długiej serii urządzeń o różnej konfiguracji, typie wzmacniacza obrazu, typie optyki i budowy. Pomimo pozornej prostoty właściwe zrozumienie, testowanie i ocena NVD jest skomplikowanym zadaniem.
Zaleca się lekturę poniższej literatury, aby lepiej zrozumieć sytuację na międzynarodowym rynku noktowizyjnym i sytuację w metrologii noktowizyjnej:
  1. Chrzanowski  K., Review of night vision technology, Opto-Electronics Review, 21 (2), p. 153-181, 2013 
  2.  Chrzanowski K., Review of night vision metrology, Opto-Electronics Review, 22 (1), 2015 
  3. Chrzanowski K., A computerized station for testing night vision devices, 6th International Symposium on Optronics in Defence and Security, Paris, 2014  

Wróć do oferty handlowej