News

Nowości

Znajdziesz tutaj najważniejsze zmiany (nowe produkty, nowe materiały edukacyjne etc.).

2018
Lipec
 • Miernik DPM46, pozwalający na precyzyjne wyznaczenie mocy optycznej okulara sprzętów elektro-optcznych, jest już dostępny
 • Stacja LIS, pozwalająca na badanie dalmierzy laserowych, jest już dostępna
Czerwiec
 • Stacja JIMS, do justowania dużych elektro-optycznych systemów obserwacyjnych, jest już dostępna
 • Stacja TCLIP, do badania nasadek termowizyjnych, jest już dostępna
Maj
 • Podczas zakupów systemów do pomiarów dużych elektro-optycznych systemów obrazujących lub systemów laserowych dostępna jest opcja dodania mobilnego stołu antywibracyjnego MTAB,
Marzec
 • Ciała czarne dual-color, wykorzystujące unikalne rozwiązania (trwa procedura patentowa) Inframetu są już dostępne jako niezależne moduły pomiarowe
Styczeń
 • Nazwy stacji pomiarowych do badania wzmacniaczy obrazu zostały zmienione z: ITS-IP, ITS-I, ITS-P, ITS-R na ITIP, ITI, ITP,ITR
2017
Grudzień
 • Podwójne ciało czarne DAP, zoptymalizowane pod kątem korekcji niejednorodności kamer termowizyjnych, jest już dostępne
Listopad
 • Dodano możliwość pokrycia promieników różnicowych ciał czarnych TCB powłoką VANTABlack-S, o wysokiej emisyjności co pozwala na osiągnięcie emisyjności powyżej 0,99.
Październik
 • Dwie nowe stacje (SIT i SOL), do testowania kamer VIS-SWIR, są już dostępne.
Wrzesień
 • Dwie przenośne stacje (LMOB i LBOR), do testowania dalmierzy laserowych, są już dostępne.
Czerwiec
 • System pomiarowy UVIR, do testowania szerokopasomowych systemów, czułych od UV-B do SWIR, jest już dostępny.
Kwiecień
 • Nowa wersja systemu N2D, do testowania peryskopowych gogli noktowizyjnych, jest już dostępna.
Styczeń
 • Nowa wersja systemu JALI, do testowania i justowania dalmierzy, jest już dostępna
2016
Wrzesień
 • Stacja SPOT, do pomiarów responisvity, MTF i cross talku sensorów MWIR, jest już dostępna
Maj
 • Nowa wersja stacji NVS, do pomiaru noktowizorów, jest już dostępna.
Luty
 • Stacja JALI, do justowania dalmierzy, jest dostępna
 • Szerokokątny projektor WAP1-11L, do pomiarów szerokokątnych kamer termowizyjnych, jest już dostępny.
Styczeń
 • Stacja FCLIP, służąca jako wsparcie w justowaniu celowników z fuzją obrazu, jest już dostępna
 • MIRAD oświetlacz IR, zoptymalizowany do opromieniowywania płytek półprzewodnikowych wykorzystywanych do produkcji sensorów LWIR/MWIR FPA, jest już dostępny
2015
Grudzień
 • Stacja pomiarowa NIG, do pomiaru wzmocnienia noktowizorów, jest już dostępna
Paźdiernik
 • Stacja LAS, do pomiaru współczynnika ekstynkcji ER dalmierzy laserowych w warunkach polowych (pośredni pomiar zasięgu), jest już dostępna.
Wrześień
 • Stacja N2D, do pomiaru peryskopowych gogli noktowizyjnych, jest już dostępna
 • Stacja NCLP, do pomiarów zjustowania nasadek noktowizyjnych, jest już dostępna
Maj
 • Stacja pomiarowa NIMAX, do pomiaru szerokiej gamy parametrów noktowizorów, jest już dostępna. NIMAX to jednyna na świecie skomputeryzowana stacja pomiarowa pozwalająca na półautomatyczny pomiar tak dużej ilości parametrów.
Kwiecień
 • Artykuł "Review of night vision metrology" napisany przez dyrektora Inframetu został opublikowany w czasopiśmie "Opotelectronics Review". Artykuł opisuje metodologię i stacje wykorzystywane do pomiarów noktowizorów.
Luty
 • Przenośna stacja JAT200, do justowania i przeprowadzania podstawowych testów wielosensorowych systemów obserwacyjnych, jest już dostępna
2014
Grudzień
 • Stacja FORK, do testowania automatycznego wypięcia noktowizyjnych gogli lotnicznych, jest już dostępna.
Listopad
 • Ciało czarne MAB, zaprojektowane do generowania dużych, testów o emisyjności zbliżonej do doskonałego ciała czarnego w zakresie Thz i bliskiej podczerwieni, jest już dostępne.
 • Stacja STR, do testowania wzmacniaczy smugowych, jest już dostępna. Jest to pierwsza komercyjnie dostępna stacja do testowania wzmacniaczy smugowych.
Październik
 • Ciało czarne VSB, do symulowania temperatury Ziemi w chłodzonych komorach próżniowych, jest już dostępne.
Wrzesień
 • Ciało czarne BLIQ, do symulowania testów w niskich temperaturach, poniżej 0ºC, jest już dostępne.
Sierpień
 • Stacja UVIC, do pomiarów, kamer solar blind UV, jest już dostępna. Jest to pierwsza komerycjnie dostępna stacja tego typu.
 • Stacja VIT, do pomiaru sensorów VIS/NIR/SWIR, jest już dostępna. Jest to pierwsza komerycjnie dostępna stacja pozwalająca na pomiar zarówno sensorów VIS/NIR (CCD/CMOS/ICCD/EMCCD) i matryc SWIR FPA.
 • Stacja SIM150, uproszczona, ekonomiczna wersja stacji DT,jest już dostępna.
Lpiec
 • Stacja OPO, do pomiarów celowników optycznych, jest już dostępna.
Kwiecień
 • Stacja L64 (zmodyfikowana wersja stacji L1064), do testowania odbiorników dalmierzy laserowych, jest już dostępna
Marzec
 • Nowa wersja stacji TRAL, do testowania dyskretnych/liniowych detektorów podczerwieni, jest już dostępna.
 • Multispektralny test LAM, pomoc podczas testowania i rozwijania kamer z fuzją obrazu, jest już dostępny.
2013
Grudzień
 • Stacja pomiarowa IRAD, pomocna podczas prac nad wzmacniaczami obrazum jest już dostępna.
Listopad
 • Stacja pomiarowa IPAS, pomocna przy produkcji i naprawie wzmacniaczy obrazu, jest już dostępna.
Wrzesień
 • Inframet otrzymał kod NCAGE (NATO Commercial and Goverment Entity):2468H. Dane Inframetu są dostępne w systemi NMCRL (NATO Master Catalogue of References for Logistics)
Sierpień
 • Stacja pomiarowa LJT, do justowania dalmierzy laserowych, jest już dostępna.
 • Artykuł "Testing passive surveillance terahertz imager" napisany przez dyrektora Inframetu został opublikowany w czasopiśmie "Optica Aplicata". Artykuł opisuje metrologię oraz systemy pomiarowe pasywnych kamer Thz.
Maj
 • Nowa wersja systemu ST, do pomiarów kamer SWIR, jest już dostępna.
Kwiecień
 • Przenośna stacja pomiarowa NV20, do przygotowania przed misją noktowizyjnych gogli, jest już dostępna.
Styczeń
 • Nowa wersja stacji ORI, do testowania modułów optycznych, jest już dostępna.
2012
Sierpień
 • Stacja pomiarowa L1064, do testowania odbiorników dalmierzy laserowych pracujących na fali o długości 1064nm, jest już dostępna.
Maj
 • Zasilacze HVP, zoptymalizowane do pracy z wzmacniaczami obrazu, są już dostępne.
 • Stacja pomiarowa LIP, do sprawdzania wskaźników laserowych, jest już dostępna.
Kwiecień
 • Nowa wersja kodowania DT, do testowania kamer termowizyjnych, jest już dostępna. Nowa wersja jest prostsza w obsłudze.
 • Nowa wersja kodowania MS, do testowania kamer termowizyjnych, jest już dostępna. Nowy wersja jest prostsza w obsłudze.
Luty
 • Sytstem pomiarowy THP. do testowania pasywnych kamer Thz, jest już dostępny. Jest to pierwszy komercyjnie dostępny system do testowania kamer tego rodzaju.
 • System pomiarowy ST, do testowania kamer SWIR (standardowych kamer InGaAs), jest już dostępny.
2011
Październik
 • Stacja pomiarowa LTF, do końcowego sprawdzenia dalmierzy laserowych, jest już dostępna.
Wrzesień
 • Stacja pomiarowa LOF, do pomiaru kamier TV w warunkach polowych/warsztatowych, jest już dostępna.
Lipiec
Marzec
 • Nowa wersja stacji NVS, do testowania celowników noktowizyjnych, jest już dostępna. Zmieniono kolimator i źródło światła.
Luty
 • Nowa wersja symulatora SIMAT jest już dostępna. Symulator jest w pełni skomputeryzowany. Możliwe jest przeprowadzanie złożonych symulacji.
2010
December
 • Książka "TESTING THERMAL IMAGERS – practical guide" została dodana do materiałów edukacyjnych. Ta książka to prezent od Inframetu dla międzynarodowej społeczności interesującej się tematyką pomiarów kamer termowizyjnych.
September
 • Ciała czarne ULAB (Ultra Large Medium Temperature Blackbodies) są już dostępne.
Lipec
 • System pomiarowy ORI, do pomiaru modułów optycznych, jest już dostępny
Maj
 • System pomiarowy MS, do testowania/justowania wielosensorowych systemów obserwacyjnych, jest już dostępny.
 • Nowa wersja systemu pomiarowego TVT, do pomiarów kamer TV, jest już dostępna.
 • System pomiarowy JT został znacząco zmodernizowany.
Luty
 • Strona internetowa została znacząco zmodernizowana.
Styczeń
2009
Listopad
 • Nowa sekcja "Poradnik" została dodana. Znajdują się tam wskazówki jak zamawiać w Inframecie.
Czerwiec
 • Stacja pomiarowa NVT, do pomiarów noktowizorów, jest już dostępna.
Maj
 • Nowa wersja stacji pomiarowej ITS-I, o znacznie wydłużonym czasie użytkowania, jest już dostępna. Nowy czas użytkownia szacuje się na 10000 godzin (czas użytkowania żarówki halogenowej to około 1000 godzin). Zwiększono też rozdzielczość projektora.
Marzec
 • Nowy typ ciał czarnych TCB, jest już dostępny.
Luty
 • Nowe rozwiązania w dziedzinie urządzeń w zakresie widzialnym. Zamiast stacji pomiarowych VT-S i VT-V, opisanych jako uniwersalne stacje pomiarowe do wszystkich systemów obserwacyjnych, Inframet teraz proponuje dwa wyspecializowane systemy pomiarowe: stację pomiarową NVT, do pomiaru noktowizorów i stację pomiarową TVT, do pomiarów kamer TV. Stary typ VT-V i VT-S będzie dostępny tylko do 30 Stycznia 2009.
Styczeń
 • Strona została znacząco przebudowana.