Współpraca

Rodzaje współpracy:

  • Przedstawicielstwo
  • Artykuł naukowy
  • Partner strategiczny

PRZEDSTAWICIELSTWO

Inframet sprzedaje produkty na cały świat. Dlatego współpracuje z międzynoradowymi przedstawicielami podzielnymi na pięć kategorii: przedstawiciel z wyłącznością, przedstawiciel bez wyłączności, agent handlowy z wyłącznością, agent handlowy bez wyłączności, koordynator projektu. Przedstawiciele handlowi kupują produkty bezpośrednio od Inframetu, po czym sprzedają je dalszym klientom. Inframet nie musi wiedzieć kto jest końcowym odbiorcą. Agenci handlowi pozyskują klientów dla Inframetu, ale to Inframet realizuje zamówienie. Koordynatorzy projektów to krótkoterminowi agenci handlowi zwykle związani z jednym zamówieniem. Jeśli interesuje cię współpraca z Inframetem podaj jak najwięcej szczegółów o sobie, tak byśmy mogli ocenić twoje możliwości i przydatność dla Inframetu

ARTYKUŁ NAUKOWY

Inframet jest zainteresowany współpracą z każdym uniwersytetem, firmą lub osobą pracującą w zakresie testowania, oceniania, projektowania lub symulowania elektro-optycznych systemów obrazujących. Jesteśmy w szczególności zainteresowani współpracą z mały firmami i uniwersytetami z Europy w celu realizacji unijnych projektów.

PARTNERSTWO STRATEGICZNE

Inframet jest zainteresowany nawiązaniem długookresowej współpracy z producentami eloktrooptycznych systemów obserwacyjnych (kamer termowizyjnych, kamer VIS-NIR, urządzeń noktowizyjnych, dalmierzy laserowych, wzmacniaczy obazu, sensorów IR oraz układów optycznych). Jesteśmy w stanie zaoferować sprzęt pomiarowy najwyższej klasy po obniżonej cenie a nasza wiedza z zakresu metrologii może być użyteczna zarówno dla zespołów produkcyjnych jak i badawczo-rozwojowych.

Jeśli jesteś zaniteresowany współpracą, skontaktuj się z nami.