Kontrola eksportu

Sytuacja prawna:

  • Produkty Inframetu nie znajdują się na liście podwójnego użytkowania zgodnie z regulacjami Komisji Europiejskiej WE 428/2009 "Community regime for the control of exports, transfer, brokering and transit of dual-use items".
  • Podzespoły użyte do wytworzenia produktów oferowanych przez Inframet nie znajdują się na liście podwójnego użytkowania zgodnie z regulacją Komisji Europejskiej WE 428/2009.
  • Produkty Inframetu to aparatura pomiarowa ogólnego zastosowania.

Sytuacja handlowa:

  • Licencja na eksport towarów do większości krajów nie jest wymagana. Tylko w wyjątkowych sytuacjach, gdy klient pochodzi z kraju objętego embargiem Inframet skonsultuje się z służbami celnymi w celu potwierdzenia możliwości wysłania.