Systemy pomiarowe

Inframet jest jedyną firmą na świecie, która może zaoferować urządzenia do testowania wszystkich typów systemów obrazowania elektrooptycznego i systemów laserowych (kamery termowizyjne, noktowizory, kamery VIS-NIR (CCD / CMOS / ICCD / EBAPS), SWIR kamery, kamery UV, dalmierze laserowe, naprowadzacze laserowe, oświetlacze laserowe, wskaźniki laserowe, wielosesorowe systemy obserwacyjne, kamery z fuzją obrazu) i modułów takich systemów (wzmacniacze obrazu, matryce IR FPA, matryce CCD / CMOS / EBAPS, wzmacniacze smugowe, dyskretne detektory podczerwieni). Więcej informacji o poszczególnych rozwiązaniach można znaleźć w sekcjach poświęconych różnym typom systemów i modułów elektrooptycznych. Te wyjątkowe możliwości produkcyjne umożliwiają firmie Inframet oferowanie szerokiej gamy systemów testowych zoptymalizowanych pod kątem konkretnych potrzeb klientów.

Ofertę Inframetu można w zależności od złożoności oferowanego sprzętu badawczego podzielić na trzy grupy :

  • System pomiarowy dla pojedynczego systemu EO
  • Pakiet systemów pomiarowych dla kilku systemów EO
  • Krajowy system metrologiczny dla technologii EO

System pomiarowy dla pojedynczego systemu EO (np system DT do testowania kamer termowizyjnych) to najprostszy przypadek. Większość zamówień należy do tej grupy. Wszystkie nasze systemy pomiarowe mogą być dostarczane w szeregu wersji o różnym stopniu złożoności. Dlatego w tej grupie można znaleźć zarówno proste, niedrogie systemy do testowania kamer krótkiego zasięgu, jak i drogie, zaawansowane systemy do testowania kamer dalekiego zasięgu.

Pakiet systemów testowych do testowania kilku systemów EO to opcja przygotowana dla dużych producentów systemów EO lub warsztatów naprawczych/serwisowych, które muszą sprawdzać wiele rożnych systemów EO. Pojedynczy dostawca aparatury pomiarowej znacznie ułatwia koordynację działań i utrzymanie ciągłości produkcji.

Krajowy system metrologiczny do technologii EO jest zamówieniem najwyższej klasy. W tym przypadku Inframet dostarcza systemy do testowania wszystkich typów systemów EO, zestawy kalibracyjne i know-how w zakresie ponownej kalibracji zestawów kalibracyjnych przy użyciu istniejących lokalnych centrów metrologicznych. W ten sposób klient uniezależnia się od zewnętrznych ośrodków.