Kamery UV

Oferowane są systemy do testowania dwóch grup kamer UV:
  1. Kamery UV niewrażliwe na światło słoneczne, czułych w paśmie UV-B
  2. Wielosensorowe, szerokopasmowe systemy obrazowania wrażliwe na pasmo od UV-B do SWIR

Kamery UV niewrażliwe na światło słoneczne, to urządzenia obrazujące zoptymalizowane do wykrywania promieniowania ultrafioletowego o długości fali poniżej 280 nm. Takie kamery są niewrażliwe na światło słoneczne z powodu niewielkiej czułości w zakresie widzialnym i blikiego UV. Te kamery są wykorzystywane do zadań, takich jak wykrywanie wyładowań koronowych, wykrywanie pożarów, analiza spalania, badania plazmowe, testowanie lamp UV itp. Najistotniejsza jest bardzo czuła detekcja wyładowań koronowych, co czyni te kamery kluczowymi w przemyśle energetycznym. Kamery umożliwiają łatwe wykrywanie zdegradowanych izolatorów linii przesyłowych wysokiego napięcia, dystrybucji i podstacji. Mogą zobaczyć emisję światła UV, podczas wyładowania przebijającego się przez wadliwy izolator. Kamery UV, niewrażliwe na światło słoneczne, są w rzeczywistości systemami obrazowania bispektralnego zbudowanymi z połączenia prawdziwej kamery UV z typową kamerą na zakres widzialny. Dzięki temu obraz wyjściowy, będący złożeniem obrazu kamery widzialnej z obrazem UV, jest znacznie łatwiej interpretowany.

Kamery UV, niewrażliwe na światło słoneczne, dostarczają kluczowych informacji diagnostycznych. Czułość kamer UV może się z czasem pogorszyć. Ponadto producenci kamer UV zwykle nie zamieszczają informacji o metodzie pomiaru czułości w kartach katalogowych kamery. Dlatego nie jest jasne, czy czułość jest zdefiniowana jako minimalny wykrywalny strumień w płaszczyźnie docelowej, płaszczyźnie optycznej, płaszczyźnie filtra czy w płaszczyźnie sensora UV i jak dokładnie mierzony jest ten parametr. Jednocześnie należy zauważyć, że czułość mierzona w płaszczyźnie sensora jest tysiąckrotnie lepsza niż czułość zmierzona w płaszczyźnie pomiaru, gdy tylko ostatni parametr jest naprawdę interesujący dla użytkowników kamery. Dlatego nie jest możliwa ocena dokładności kamery UV na podstawie karty katalogowej. W takiej sytuacji systemy zdolne do niezawodnego testowania kamer UV, niewrażliwej na światło słoneczne, mogą być bardzo przydatne do oceny rzeczywistej wydajności tych kamer i do monitorowania ich sprawności w trakcie użytkowania.


UVIC jest testerem kamer UV, który umożliwiają ich dokładną ocenę. Stacja pomiarowa UVIC generuje obrazy kilku standardowych testów o regulowanym natężeniu światła w pasmach zarówno UV, jak i widzialnym. Testowana kamera generuje elektroniczne kopie tych obrazów w obu pasmach spektralnych. Na ich podstawie można wyznaczyć istotne parametry wydajnościowe kamery.

Rys. 1. Zdjęcie stacji pomiarowej UVIC
 
Wielosensorowe szerokopasmowe systemy obrazowania wrażliwe w zakresie widmowym od krótkofalowego pasma UV-B do pasma SWIR (od około 280 nm do około 1700 nm) są rzadkim typem systemów obrazowania przeznaczonych głównie do zastosowań kosmicznych. Te układy są zwykle budowane przez połączenie kilku kamer o różnych pasmach widmowych w celu utworzenia jednego systemu do obrazowania szerokopasmowego. UVIR to system pomiarowy zoptymalizowany do testowania tych systemów obrazowania.
System pomiarowy UVIR jest projektorem obrazów, który wykorzystuje serię różnych testów przeznaczonych do: kamer UV, kamer VIS, kamer NIR, kamer SWIR. Testowana kamera generuje kopie wyświetlanych obrazów.  Na ich podstawie mierzone są kluczowe parametry systemu. System pomiarowy UVIR w wersji podstawowej (UVIR-A) jest zoptymalizowany pod kątem pomiaru parametrów obrazowania badanego układu (rozdzielczość, MRC, MTF). Jednak UVIR może być również dostarczony w bardziej zaawansowanej wersji (UVIR-B) zdolnej do pomiaru zarówno obrazowania (rozdzielczość, MRC, MTF), jak i parametrów radiometrycznych (czułość, parametry szumu, funkcja odpowiedzi).

Rys. 2. Zdjęcie stacji pomiarowej UVIR


Pytania kierować na: info@inframet.com.