Sensory VIS-SWIR

Elektroniczne sensory czułe w pasmach widzialnym, NIR lub SWIR znalazły masowe zastosowanie w przemyśle, sektorze ochrony, nauce, ochronie środowiska, medycynie itp. Sensory czułe tylko w zakresie VIS-NIR to prawie wyłącznie czipy krzemowe wytwarzane przy użyciu serii technologii: CCD, CMOS, ICCD, EMCCD, EBAPS, sCMOS w wersji kolorowej lub monochromatycznej. Kolorowe sensory VIS/NIR są wrażliwe na światło tylko w  zakresie widzialnym, gdy monochromatyczne czujniki VIS/NIR są czułe do około 1000 nm. Sensory SWIR to w większości sensory obrazowe InGaAS oferowane w kilku wersjach: standardowe niechłodzone, czułe w zakresie od około 900 nm do 1700 nm, standardowe chłodzone, czułe od około 1000 nm do 2200 nm i niechłodzone o rozszerzonej czułości widmowej od około 600 nm do 1700 nm.

Inframet oferuje zestaw trzech stacji do testowania sensorów VIS-SWIR: VIT, SIT i SOL. Stacje te różnią się założeniami projektowymi i możliwościami pomiarowymi. W uproszczeniu można powiedzieć, że VIT to projektor obrazów, który wyświetla obrazy o regulowanym natężeniu światła w kilkunastu wąskich pasmach widmowych w zakresie VIS-SWIR; SIT jest skalibrowanym źródłem światła o ciągłej regulacji natężenia światła i długości fali; SOL to skalibrowane źródło światła o ciągłej regulacji natężenia światła i skokowej regulacji długości fali.

 

Stacja pomiarowa SIT

Stacja pomiarowa VIT

Stacja pomiarowa SOL

 

Stacja pomiarowa VIT umożliwia pomiar parametrów jakości obrazowania, radiometrycznych i fotometrycznych w kilkunastu pasmach widmowych w zakresie VIS-NIR; SIT - parametry radiometryczne w zakresie VIS-SWIR; SOL - parametry radiometryczne o regulowanej skokowo długości fali i parametrach fotometrycznych w zakresie VIS-SWIR.

Jeśli masz pytania napisz do nas.