Sensory IR FPA

Trzy główne produkty oferowane są producentom i użytkownikom sensorów IR FPA:

  1. System pomiarowy FT 
  2. Oświetlacz MIRAD
  3. System pomiarowy SPOT

FT to system, który generuje promieniowanie podczerwone o precyzyjnie kontrolowanym rozkładzie przestrzennym i czasowym w płaszczyźnie wejściowej IR FPA, steruje testowanym sensorem IR FPA i wreszcie przeprowadza półautomatyczną analizę sygnału wyjściowego koniecznego do wyznaczenia charakterystyki badanego sensora IR FPA (lub sensora kamery termowizyjnej). System umożliwia pomiar wszystkich ważnych parametrów (takich jak szum / czułość, jakość obrazu i parametry spektralne) sensorów kamer i sensorów IR FPA.

 Konfiguracja FT-N1 systemu pomiarowego FT do pomiaru szumu/funkcji odpowiedzi

Konfiguracja FT-I systemu pomiarowego FT

  do pomiaru parametrów jakości obrazu

System FT może być dostarczony w wielu wersjach zoptymalizowanych dla różnych zakresów pomiarowych sensorów kamer termowizyjnych i sensorów IR FPA. System może być opcjonalnie dostarczony w wersji ultra-rozszerzonej, która umożliwia również testowanie kompletnych kamer termowizyjnych.

Oświetlacz MIRAD Stacja pomiarowa SPOT
   

MIRAD to promiennik podczerwieni zoptymalizowany  do testowania płytek półprzewodnikowych używanych do produkcji czujników obrazowania LWIR / MWIR FPA. Mirad został zaprojektowany w celu zastąpienia iluminatora IA-OPT385WL (emitującego światło w paśmie VIS-SWIR) w urządzeniu do testowania obrazu IP750 firmy Teradyne Inc. Innymi słowy, Mirad jest źródłem promieniowania średniej / dalekiej podczerwieni, które może napromieniować macierz testowany płytek wiązką o regulowanej intensywności i wysokiej jednorodności. MIRAD może być również przystosowany do współpracy z innymi stacjami do badań półprzewodników oferowanych na rynku międzynarodowym.

Stacja pomiarowa SPOT umożliwia bezpośredni pomiar funkcji rozkładu czułości przestrzennej surowych sensorów MWA FPA i pośredniego, dokładnego pomiaru funkcji przenoszenia modulacji i przesłuchu tych sensorów. W ten sposób SPOT dostarcza cennych informacji na temat działania surowych sensorów MWA FPA. SPOT to punktowy skaner, który projektuje niewielką plamkę świetlną na powierzchni testowanego sensora MWIR FPA podłączonego do układu elektronicznego, który mierzy sygnał wyjściowy generowany przez pojedynczy aktywny piksel testowanego FPA.

Jeśli masz pytania napisz do nas