Systemy wielosensorowe

Obserwacyjne systemy wielosensorowe stanowią szybko rosnącą grupę systemów elektrooptycznych o krytycznym znaczeniu zarówno w zastosowaniach obronnych, jak i cywilnych. Jednocześnie są najdroższą grupą systemów elektrooptycznych. Najbardziej zaawansowane obserwacyjne systemy wielosensorowe zbudowane są z dużej liczby różnych sensorów, takich jak kamera termowizyjna lub dwie kamery termowizyjne, kolorowa kamera VIS, kamera LLLTV, kamera SWIR, dalmierz laserowy, oznacznik laserowy czy wskaźnik laserowy, umieszczonych na stabilnej platformie. Częściej jednak można spotkać prostsze systemy, zbudowane z dwóch-trzech sensorów umieszczonych na niewielkich, czasem stabilizowanych, platformach.

Wszystkie sensory stosowane w wielosensorowych systemach obserwacyjnych powinny być kontrolowane. Takie sprawdzenia należy okresowo powtarzać, aby wykryć pogorszenie parametrów sensorów. Ponadto wszystkie sensory muszą być odpowiednio zjustowane, aby zapewnić prawidłowe działanie całego systemu. Podczas okresowych sprawdzeń, w przypadku wykrycia odchyleń od prawidłowego położenia, można od razu dokonać korekt.

Inframet oferuje dwa rodzaje systemów do testowania wielosensorowych systemów obserwacyjnych: systemy MS i systemy MIM.

Systemy z serii MS to podstawowe systemy pomiarowe Inframetu do justowania i sprawdzania wielosensorowych systemów obserwacyjnych. Są to  quasi-uniwersalne systemy pomiarowe zoptymalizowane do zadań związanych z szeroko rozumianym justowaniem i przeglądami dużych systemów obserwacyjnych z wieloma sensorami w warunkach laboratoryjnych/warsztatowych. Część klientów Inframetu stworzyła specjalne platformy, które umożliwiają transport tych systemów i przeprowadzają testy poza laboratorium. Jednak taka sytuacja jest wyjątkiem od reguły. Inframet może również dostarczyć systemy pomiarowe MIS, które można uznać za specjalną lekką mobilną wersję MS zoptymalizowaną do testowania systemów wielosensorowych o małych rozmiarach.

 

Rys. 1. Zdjęcie systemu pomiarowego MS300

Systemy pomiarowe MS są drogie. Dlatego Inframet oferuje również tańsze systemy MIM o znacznie ograniczonych możliwościach pomiarowych. MIM jest doskonałym narzędziem dla producentów wielosensorowych systemów obserwacyjnych lub warsztatów serwisowych, które potrzebują prostego, taniego narzędzia do sprawdzania ostrości, rozdzielczości, czułości i błędów zjustowania prostych wielosensorowych systemów obserwacyjnych, złożonych z kilku kamer.

Rys. 2. Zdjęcie systemu pomiarowego MIM110

Dowiedz się więcej: