Detektory dyskretne

Stacja testowa TRAL jest quasi-uniwersalną stacją pomiarową przeznaczoną do pomiaru parametrów dyskretnych (lub niewielkich linijkowych) detektorów podczerwieni czułych w szerokim spektrum od około 700 nm do około 16 000 nm (detektory NIR/SWIR/MWIR/LWIR lub szerokopasmowe detektory). Dzięki tej stacji testować można wszystkie główne typy detektorów podczerwieni: detektory fotoniczne, fotowoltaiczne/fotorezystujące, chłodzone/nieschłodzone, detektory termiczne, detektory pyroelektryczne itp.

Stacja testowa TRAL to modułowy system, który może pracować w trzech głównych konfiguracjach: konfiguracji radiometrycznej, konfiguracji spektralnej i konfiguracji obrazowej. Ta ostatnia jest konfiguracją opcjonalną. Każda konfiguracja umożliwia pomiar innego zestawu parametrów dyskretnych / linijkowych detektorów podczerwieni.

Zdjęcie stacji TRAL w dwóch różnych konfiguracjach: a) radiometrycznej, b) spektralnej

W konfiguracji radiometrycznej stanowisko TRAL opromieniowuje badany detektor podczerwieni za pomocą modulowanej wiązki. Detektor generuje wyjściowy sygnał elektryczny proporcjonalny do mocy przychodzącego promieniowania podczerwonego. Analiza zmierzonego wyjściowego sygnału elektrycznego i mocy promieniowania docierającego do badanego detektora umożliwia obliczenie parametrów radiometrycznych badanego detektora: czułość, wykrywalność, znormalizowana wykrywalność, NEP, prąd ciemny, efektywność kwantowa.
W konfiguracji spektralnej stacja TRAL opromieniowuje badany detektor za pomocą promieniowania o zmiennej intensywności oraz zmiennej długości fali. Analiza sygnału elektrycznego na wyjściu badanego detektora podczerwieni umożliwia określenie względnej czułości widmowej tego detektora.
Konfiguracja obazowa służy do określania parametrów przestrzennych detektorów podczerwieni: funkcja przenoszenia modulacji MTF, funkcja odpowiedzi i niejednorodność. W tym trybie TRAL wyświetla obrazy obiektów testowych krawędzi / otworków o kontrolowanej intensywności i położeniu przestrzennym na badanym detektorze. Analiza sygnału generowanego przez detektor umożliwia określenie zarówno MTF, jak i niejednorodności.

Karta katalogowa:

Jeśli masz pytania napisz do nas.