Wzmacniacze smugowe

Wzmacniacze smugowe są najważniejszymi modułami kamer wykorzystywanych do badania ultraszybkich zjawisk optycznych. Mają kluczowe znaczenie w wielu dziedzinach nauki i technologii, takich jak badania zjawiska plazmy/wyładowania elektrycznego/spalania/ablacji laserowej/ materii skondensowanej, komunikacja optyczna, technologia przyspieszania wiązki elektronów, fotochemia, medycyna, biologia itp. Kamery smugowe umożliwiły szereg ważnych odkryć naukowych we wcześniej wspomnianych dziedzinach nauki i technologii.
Dokładne informacje o parametrach wzmacniacza smugowego są potrzebna zarówno producentom takich wzmacniaczy, jak i użytkownikom końcowym w celu poprawienia generowanych przez nie danych i umożliwienia dokładniejszej interpretacji obrazów wyjściowych.
Obrazy generowane przez wzmacniacze smugowe są zawsze zniekształcone przestrzennie i czasowo. Rozdzielczość przestrzenna dostarcza informacji o minimalnej wielkości przedmiotów, które można analizować, a rozdzielczość czasowa o najkrótszym zjawisku czasowym. Następnie pomiar dystorsji daje informację o przesunięciu części obrazu w stosunku do oryginału, dzięki czemu można skorygować dane pomiarowe.
Jasność ekranu wzmacniacza smugowego zależy od intensywności i długości fali światła docierającego do fotokatody. Znajomość zależności między promieniowaniem ekranu a napromieniowaniem fotokatody przy różnych długościach fali umożliwia bezwzględną radiometryczną ocenę obrazów generowanych przez wzmacniacze smugowe.


Stacja STR to quasi-uniwersalny system do testowania wzmacniaczy smugowych. Stacja umożliwia pomiar praktycznie wszystkich parametrów wzmacniaczy smugowych: parametrów radiometrycznych, przestrzennych i czasowych. Stacja jest dostarczana w postaci samodzielnej, skomputeryzowanej jednostki umożliwiającej półautomatyczne testowanie wzmacniaczy smugowych. Możliwości testowe stacji STR można opcjonalnie rozszerzyć, aby umożliwić testowanie kamer smugowych.

Karta katalogowa: