Przyrządy noktowizyjne

Urządzenia noktowizyjne (NVD) są jedną z kluczowych technologii w sektorze obronnym/bezpieczeństwa. NVD znalazły także masowe zastosowania na rynku cywilnym. Testowanie NVD jest potrzebne zarówno producentom, warsztatom serwisowym, jak i ostatecznym użytkownikom. Zaawansowany sprzęt pomiarowy może znacznie pomóc w produkcji, konserwacji, szkoleniach, optymalizacji zakupów i wykorzystania NVD.

Inframet opracował serię zaawansowanych stacji NV, aby umożliwić profesjonalne testowanie NVD. Zestaw dziewięciu stacji pomiarowych (NVT, NV14, NVS, N20, N2D, NCLIP, NIG, NICOM i NIMAX) umożliwia testowanie praktycznie wszystkich urządzeń noktowizyjnych obecnych na rynku. Stacje pomiarowe można podzielić na dwie grupy: A) Stacje nieskomputeryzowane, B) Skomputeryzowane stacje pomiarowe. Możliwości pomiarowe obu typów stacji pomiarowych są prawie takie same. Jednak stacje skomputeryzowane pozwalają na  szybszy pomiar, większą dokładność i możliwość cyfrowej archiwizacji wyników pomiarów .

A. Stacje nieskomputeryzowane

Parametr NVT NVS NV14 NV20 NIG N2D
Zalecany rodzaj badanego przyrządu gogle, monokulary   celowniki,  lornetki z optyką do 150 mm gogle,
monokulary
gogle,
monokulary
Dowolne gogle peryskopowe
Dodatkowe możliwości ------- gogle,
monokulary
 celowniki,  lornetki z optyką do 70mm -------------   ----------
Konfiguracja pionowa pozioma pionowa pozioma pionowa poziomia
Budowa kompaktowa, samodzielna stacja modułowa stacja z wymiennymi kolimatorami kompaktowa, samodzielna stacja kompaktowa, przenośna stacja kompaktowa, samodzielna stacja kompaktowa, samodzielna stacja
Zakres pomiarowy standard MIL standard MIL standard MIL gotowość do misji wzmocnienie luminacji, pobór prądu podstawowe sprawdzenia

Stacja pomiarowa NVS

Stacja pomiarowa NVT

 Stacja pomiarowa NV14

Stacja pomiarowa NSIGHT Stacja pomiarowa NIG Stacja pomiarowa N2D
Stacja pomiarowa NCEL Stacja pomiarowa NV20

Stacja pomiarowa NWIDE

B. Stacje skomputeryzowane

Parametr NICOM NIMAX NCLIP
Zalecany rodzaj badanego przyrządu gogle, monokulary gogle, monokulary,  celowniki i  lornetki z optyką do 120 mm nasadki noktowizyjne
Dodatkowe możliwości celowniki,  lornetki z optyką
 do 70 mm
celowniki,  lornetki z optyką
 do 150 mm
-------
Konfiguracja pionowa pionowa pozioma
Budowa skomputeryzowana,  samodzielna stacja pomiarowa skomputeryzowana,  samodzielna stacja pomiarowa skomputeryzowana, modułowa  stacja
Zakres pomiarowy Rozszerzony zakres pomiarowy, cyfrowa akwizycja danych i obrazów Rozszerzony zakres pomiarowy, cyfrowa akwizycja danych i obrazów Sprawdzenie błędów zjustowania

  Stacja pomiarowa NICOM                                                          Stacja pomiarowa NIMAX

                                
Stacja pomiarowa NCLIP

DODATKOWE STACJE POMIAROWE

Gogle noktowizyjne (NVG) umożliwiają pilotom wykonywanie misji w warunkach nocnych. Jednak gogle przymocowane do hełmu mogą nadwyrężyć szyję pilota podczas wypadków z powodu pozornego wzrostu ciężaru gogli. Aby temu zapobiec, NVG są wyposażone w mechanizm automatycznego wypinania, który wypina gogle z kasku, gdy przeciążenia przekraczają pewien limit (zwykle w zakresie od 11 do 15 g).
Normy MIL, które regulują testowanie NVG, przedstawiają metodę pomiaru mechanizmu wypinania gogli. Szczegółowo należy wykonać dwie kontrole: a) Czy mechanizm wypinający nie aktywuje się poniżej poziomu 9 g; b) Czy mechanizm wypinający aktywuje się, gdy zostanie zastosowana siła 15 g. Uwaga: różni producenci NVG mają czasem nieco inne wymagania. Pomiar dwóch poziomów siły z pozoru wygląda na łatwy do wykonania przy użyciu dynamometru. W związku z tym testy automatycznego mechanizmu wypinania gogli są często wykonywane przy użyciu zestawów ad-hoc. Problem polega na tym, że takie zaimprowizowane systemy pomiarowe generują wyniki o niskiej dokładności i powtarzalności.


FORK jest profesjonalną stacją do testowania automatycznego mechanizmu wypinania gogli. Stacja umożliwia pozycjonowanie gogli na poziomej platformie, precyzyjne zwiększanie siły w kierunku pionowym przyłożonej do mechanicznego środka gogli oraz pomiar siły, gdy załączy się mechanizm wypięcia. Metoda badawcza jest w pełni równoważna z metodą zaproponowaną w normach MIL, które regulują pomiary gogli noktowizyjnych.
Stacja generuje precyzyjne, powtarzalne wyniki testu. Obsługa stacji jest prosta i szybka. W ciągu godziny można przetestować kilka tuzinów gogli.
Stacja FORK jest zoptymalizowana do testowania gogli lotniczych ANV/AVS-9, ale pozwala na testowanie dowolnych równoważnych gogli.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dowiedz się więcej: