Wzmacniacze obrazu

Wzmacniacze obrazu (IIT) to lampy próżniowe, które wzmacniają światło do obserwowalnych poziomów. Wzmacniacze to najważniejsze moduły noktowizorów. Technologia ich wytwarzania jest bardzo trudna, więc parametry nowoczesnych wzmacniaczy wytworzonych w tym samym procesie technologicznym mogą się znacznie różnić. Nie można w pełni ufać raportowi z testów wzmacniacza oferowanemu przez producentów, ponieważ istnieją pewne różnice w metodach testowania przez nich stosowanych. Co więcej, istnieją źródła literaturowe przedstawiające sprzeczne twierdzenia. Na rynku często spotyka się dwa urządzenia noktowizyjne (lub dwa wzmacniacze) o tych samych parametrach w karcie katalogowej, dających kompletnie różne obrazy. Odwrotna sytuacja jest również możliwa. Dlatego testowanie wzmacniaczy obrazu ma kluczowe znaczenie zarówno dla ich producentów, producentów urządzeń noktowizyjnych (NVD), jak i końcowych użytkowników.


Testowanie wzmacniaczy obrazu wykonuje się zwykle zgodnie z metodami zalecanymi przez standardy US MIL. Te metody odnoszą się do testowania kompletnych wzmacniaczy po enkapsulacji. Istnieją jednak pewne projekty, w których konieczne jest przeprowadzenie bardziej szczegółowych badań przy użyciu metod innych niż MIL lub pomiar wzmacniaczy na wcześniejszych etapach produkcji, jeszcze przed enkapsulacją.
ITIP jest podstawową stacją Inframetu do testowania wzmacniaczy obrazu. Jest to quasi-uniwersalna stacja, która umożliwia pomiar parametrów jakości obrazu, fotometrycznych, elektrycznych i czasowych. ITIP zastępuje stare stacje testowe ITS-I, ITS-IP, ITS-P wyprodukowane do połowy 2017 roku.

 

Rys.1 Stacja pomiarowa ITIP

Inframet oferuje również trzy dodatkowe stacje testowe ITR, IPAS i IRAD. Stacja ITR umożliwia pomiar parametrów niezawodnościowych. IRAD i IPAS to dwie stacje testowe opracowane do zastosowań, w których konieczne jest szczegółowe badanie wzmacniaczy przed enkapsulacją zgodnie z zalecaniami innymi niż MIL.

 

 Rys.2. Stacja pomiarowa ITR

Rys.3. Stacja pomiarowa IPAS

Rys. 4. Stacja pomiarowa IRAD

Sytuacja rynkowa

Inframet jest światowym liderem w dziedzinie urządzeń do testowania wzmacniaczy obrazu. Seria znanych producentów wzmacniaczy obrazu i producentów urządzeń noktowizyjnych wykorzystuje stacje pomiarowe Inframetu do poprawy kontroli jakości swoich produktów. Inną ważną grupą naszych klientów są instytuty naukowe prowadzące badania w dziedzinie wzmacniaczy obrazu.

Jeśli masz pytania napisz do nas.