Kamery fuzyjne

Kamery fuzyjne oferują zwiększone możliwości obserwacji dzięki połączeniu obrazu termicznego z obrazem widzialnym. Systemy z fuzją obrazu zazwyczaj wykorzystują optyczne łączenie obrazów z kamery termowizyjnej i noktowizora lub poprzez łączenie cyfrowych obrazów z kamery termowizyjnej i cyfrowych urządzeń noktowizyjnych (lub elektronicznej kamery VIS-NIR).

Sprzęt pomiarowy jest potrzebny do sprawdzenia parametrów wydajności obu kanałów łączonych kamer. Najważniejszym zadaniem jest jednak zmierzenie błędów zjustowania kanałów, niezbędne do optymalnego połączenia obrazów. Informacje na temat zjustowania kamery z fuzją obrazu można przedstawić na dwa główne sposoby:

  1. Ustawienie kątów: a) kąt pomiędzy osią optyczną badanej nasadki termowizyjnej pracującej w dwóch różnych trybach: widzialny i obrazowanie termiczne, b) kąt obrotu pomiędzy obrazem z kanału widzialnego a obrazu z kanału termowizyjnego,

  2. Dwuwymiarowa mapa przestrzennego przemieszczenia obrazu z kanału termowizyjnego względem obrazu z kanału widzialnego kamery (informacja o tym, ile i w jakim kierunku piksel jest przesunięty w porównaniu do tego samego piksela w innym kanale).

Przestrzenna mapa przemieszczeń, umożliwiająca bardziej rozszerzoną korekcję błędów zjustowania, jest zazwyczaj wykorzystywana do optymalizacji fuzji obrazów. W przypadku nasadek potrzebny jest dodatkowy pomiar kąta między osią padającą wiązką światła a osią wyjściowej wiązki światła emitowanej przez nasadkę (odchylenie propagowanej wiązki światła).

 Inframet oferuje serię systemów do justowania i testowania kamer z fuzją obrazu

  1. Stacja FCLIP do pomiaru błędów zjustowania nasadek (lub kamer)

  2. Stacja FURI do pomiaru mapy przemieszczeń 2D

  3. Test LAM jako tańsze rozwiązanie do pomiaru mapy przemieszczeń 2D

  4. FUGO do testowania i justowania kamer z fuzją obrazu (stacja w budowie)


Rys.1. stacja FCLIP

Rys. 2. stacja FURI

Rys. 3. test multi spektralny LAM