Kontakt

Adres pocztowy Email Tel/Fax
  INFRAMET, Bugaj 29A, Koczargi Nowe,
05-082 Stare Babice, Poland 
Informacja: info@inframet.com
Dział sprzedaży:  sales@inframet.com
Wsparcie techniczne:  support@inframet.com
tel +48 22 6668780
fax +48 22 3987244

 

JAK SIĘ Z NAMI KONTAKTOWAĆ

  1. Możesz skontaktować się z Inframetem bezpośrednio lub przez międzynarodowych przedstawicieli (patrz dział Przedstawiciele).
  2. Preferujemy pocztę elektroniczną jako nowoczesną metodę komunikacji, zamiast połączeń telefonicznych ze względu na możliwość nieporozumień podczas ustnych rozmów oraz ze względu na łatwość archiwizacji wiadomości e-mail.
  3. Szczegółowe zasady powadzenia interesów z Inframetem są przedstawione w przewodniku i  sekcji eksport.
  4. Jeśli chcesz zostać naszym przedstawicielem lub partnerem, odwiedź sekcję Współpraca.
  5. Jeśli chcesz regularnie otrzymywać informacje o firmie, zapisz się do Newsletera.