Zapytanie ofertowe z dnia 07.11.2022

Niniejsze zapytanie ofertowe dotyczy dostawy towarów na potrzeby realizacji przez INFRAMET Krzysztof Chrzanowski z siedzibą w Koczargach Nowych zadań w ramach projektu „Opracowanie nowej generacji aparatury pomiarowej do badań wzmacniaczy obrazu i przyrządów noktowizyjnych” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020, nr umowy: POIR.01.01.01-00-0173/20-00 z dnia 15.09.2021 rok.

Przedmiotem zamówienia jest:

Zakup elementów optycznych

Nazwa produktu Specyfikacja Ilość
Sonda krzemowa wraz z miernikiem (jeden miernik współdzielony z wszystkimi sondami z zamówienia) Rodzaj czujnika: krzem
zakres długości fali: 420-1000 nm
maksymalna moc wiązki: 50 mW-100 mW
2 szt.
Sonda zakres długości fali: 190 nm-1800 nm
maksymalna moc wiązki: 40 mW-100 mW
2 szt.
Filter pasmowy twardy transmisja >90% przy 360 nm CWL, 25 mm
Zakres długości fali: 200 - 347 nm, 370 - 1200 nm
8 szt.
Filter pasmowy twardy transmisja >90% przy 400 nm CWL, 25 mm
Zakres długości fali: 200 - 389 nm, 411 - 1200 nm
12 szt.
Filter pasmowy twardy transmisja >90% przy 450 nm CWL, 25 mm
Zakres długości fali: 200 - 430 nm, 470 - 1200 nm
8 szt.
Filter pasmowy twardy transmisja >90% przy 500 nm CWL, 25 nm
Zakres długości fali: 200 - 487 nm, 512 - 1200 nm
12 szt.

Termin realizacji zamówienia: 4 tygodnie od dnia złożenia zamówienia. Termin realizacji zamówienia obejmuje gotowość do przekazania towaru Zamawiającemu, odpowiadającego zastosowaniu zasady EXW Incoterms 2020. Zgodnie z zasadą EXW (ex works), za moment dostarczenia towaru uznaje się moment przekazania towaru kupującemu, w miejscu wskazanym przez dostawcę. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania innej zasady Incoterms2020 (m.in. FCA, FOB,DAP etc.), pod warunkiem dotrzymania terminu, o którym mowa powyżej.

Kryterium oceny oferty: cena 100%

Termin składania ofert: 15.11.2022

Ofertę należy złożyć:

 • W formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego: Inframet, Bugaj 29A, 05-082 Koczargi Nowe
 • Drogą elektroniczną na adres email: wr@inframet.com


Zapytanie ofertowe z dnia 03.11.2022

Niniejsze zapytanie ofertowe dotyczy dostawy towarów na potrzeby realizacji przez INFRAMET Krzysztof Chrzanowski z siedzibą w Koczargach Nowych zadań w ramach projektu „Opracowanie nowej generacji aparatury pomiarowej do badań wzmacniaczy obrazu i przyrządów noktowizyjnych” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020, nr umowy: POIR.01.01.01-00-0173/20-00 z dnia 15.09.2021 rok.

Przedmiotem zamówienia jest:

Filtr pasmowy z twardą powłoką

Nazwa produktu Specyfikacja Ilość
Filter pasmowy twardy transmisja >90% przy 850nm CWL, 25mm
Zakres długości fali: 200 - 830 nm, 870 - 1200 nm
8 szt.
Filter pasmowy twardy transmisja >90% przy 905 nm CWL, 25 mm
Zakres długości fali : 200 - 866 nm, 933 - 1200 nm
12 szt.
Filter pasmowy twardy transmisja >90% przy 950 nm CWL, 25 mm
Zakres długości fali: 200 - 930 nm, 969 - 1200 nm
8 szt.
Filter pasmowy twardy transmisja >90% przy 1000 nm CWL, 25 mm
Zakres długości fali: 200 - 980 nm, 1020 - 1200 nm
12 szt.
Filter pasmowy twardy transmisja >90% przy1050 nm CWL, 25 mm
Zakres długości fali: 200 - 1010 nm, 1095 - 1800 nm
8 szt.
Filter pasmowy twardy transmisja >90% przy1100 nm CWL, 25 nm
Zakres długości fali: 200 - 1064 nm, 1138 - 1800 nm
12 szt.

Termin realizacji zamówienia: 4 tygodnie od dnia złożenia zamówienia. Termin realizacji zamówienia obejmuje gotowość do przekazania towaru Zamawiającemu, odpowiadającego zastosowaniu zasady EXW Incoterms 2020. Zgodnie z zasadą EXW (ex works), za moment dostarczenia towaru uznaje się moment przekazania towaru kupującemu, w miejscu wskazanym przez dostawcę. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania innej zasady Incoterms2020 (m.in. FCA, FOB,DAP etc.), pod warunkiem dotrzymania terminu, o którym mowa powyżej.

Kryterium oceny oferty: cena 100%

Termin składania ofert: 14.11.2022

Ofertę należy złożyć:

 • W formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego: Inframet, Bugaj 29A, 05-082 Koczargi Nowe
 • Drogą elektroniczną na adres email: wr@inframet.com


Zapytanie ofertowe z dnia 28.10.2022

Niniejsze zapytanie ofertowe dotyczy dostawy towarów na potrzeby realizacji przez INFRAMET Krzysztof Chrzanowski z siedzibą w Koczargach Nowych zadań w ramach projektu „Opracowanie nowej generacji aparatury pomiarowej do badań wzmacniaczy obrazu i przyrządów noktowizyjnych” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, nr umowy: POIR.01.01.01-00-0173/20-00 z dnia 15.09.2021 rok.

Przedmiotem zamówienia jest:

Badanie porównawcze modeli mierników niskiej intensywności promieniowania optycznego wytworzonych przez Inframet:

 1. miernik natężenia oświetlenia w płaszczyźnie fotokatody badanego wzmacniacza o zakresie pomiarowym co najmniej od 10-7 lx do 200 lx dla promieniowania polichromatycznego o temperaturze barwowej 2856K
 2. miernik luminancji ekranu wzmacniacza obrazu o zakresie pomiarowym 0.05 cd/m^2 – 5000 cd/m^2 dla promieniowania fosforów P43, P20, P45
 3. miernik temperatury barwowej promieniowania w płaszczyźnie fotokatody o zakresie temperatur co najmniej 2800K do 3000K promieniowania VIS-NIR,
 4. miernik wymiaru liniowego projektowanego obrazu w płaszczyźnie fotokatody o zakresie pomiarowym do 40mm
 5. miernik irradiancji promieniowania optycznego w płaszczyźnie fotokatody badanego wzmacniacza o zakresie pomiarowym co najmniej od 10-11 W/m2 do 0.2W/m2 dla długości fali w przedziale od 240nm do 1550nm
 6. miernik radiancji promieniowania promieniowania ekranu fosforowego P43, P20, P45 wzmacniacza obrazu o zakresie pomiarowym 0.00005 W/m2 – 5 W/m2,
 7. miernik względnej charakterystyki widmowej promieniowania UV-SWIR w w płaszczyźnie fotokatody w zakresie widmowym 240nm do 1550nm.
 8. miernik luminancji projektowanego obrazu źródeł promieniowania polichromatycznego o temperaturze barwowej 2856K o zakresie pomiarowym co najmniej od 0.00001 cd/m2 do 60 cd/m2 (ekwiwalent zakresu 0.00003 -200 lx)
 9. miernik luminancji projektowanego przez okular obrazu ekranu wzmacniacza obrazu o zakresie pomiarowym 0.05 cd/m^2 – 5000 cd/m^2 dla promieniowania fosforów P43, P20, P45
 10. miernik temperatury barwowej projektowanego obrazu źródła promieniowania polichromatycznego VIS-NIR o zakresie pomiarowym co najmniej 2800K do 3000K,
 11. miernik wymiaru kątowego obrazu projektowanego przez okular noktowizora o zakresie do 50mrad.

Badania porównawcze powinny być wykonane poprzez porównanie z miernikami o podobnym zakresie pomiarowym posiadającym identyfikowalny łańcuch kalibracyjny z europejskimi laboratoriami akredytowanymi.

Jeżeli oferent planuje wykonanie badań w ramach kooperacji należy wskazać względem mierników jakiego producenta będą wykonywane badania.


Termin realizacji zamówienia: 4 tygodnie od dnia złożenia zamówienia. Termin realizacji zamówienia obejmuje gotowość do przekazania towaru Zamawiającemu, odpowiadającego zastosowaniu zasady EXW Incoterms 2020. Zgodnie z zasadą EXW (ex works), za moment dostarczenia towaru uznaje się moment przekazania towaru kupującemu, w miejscu wskazanym przez dostawcę. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania innej zasady Incoterms2020 (m.in. FCA, FOB,DAP etc.), pod warunkiem dotrzymania terminu, o którym mowa powyżej.

Kryterium oceny oferty: cena 100%

Termin składania ofert: 7.11.2022

Ofertę należy złożyć:

 • W formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego: Inframet, Bugaj 29A, 05-082 Koczargi Nowe
 • Drogą elektroniczną na adres email: wr@inframet.com


Zapytanie ofertowe z dnia 07.10.2022

Niniejsze zapytanie ofertowe dotyczy dostawy towarów na potrzeby realizacji przez INFRAMET Krzysztof Chrzanowski z siedzibą w Koczargach Nowych zadań w ramach projektu „Opracowanie nowej generacji aparatury pomiarowej do badań wzmacniaczy obrazu i przyrządów noktowizyjnych” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020, nr umowy: POIR.01.01.01-00-0173/20-00 z dnia 15.09.2021 rok.

Przedmiotem zamówienia jest:

Badania porównawcze mierników temperatury wbudowanych w precyzyjne źródła promieniowania

Ilość całkowita źródeł światła: 3
Ilość całkowita czujników temperatury: 6
Zakres pomiarowy termometrów i czujników temperatury: od -40stC do 100stC
Ilość punktów wzorcowania na czujnik: 5 czujników po 6 punkty oraz 1 czujnik - 5 punktów; w sumie 29 punktów wzorcowania

Badanie powinno być wykonane przez laboratorium akredytowane przez PCA.


Termin realizacji zamówienia: 4 tygodnie od dnia złożenia zamówienia. Termin realizacji zamówienia obejmuje gotowość do przekazania towaru Zamawiającemu, odpowiadającego zastosowaniu zasady EXW Incoterms 2020. Zgodnie z zasadą EXW (ex works), za moment dostarczenia towaru uznaje się moment przekazania towaru kupującemu, w miejscu wskazanym przez dostawcę. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania innej zasady Incoterms2020 (m.in. FCA, FOB,DAP etc.), pod warunkiem dotrzymania terminu, o którym mowa powyżej.

Kryterium oceny oferty: cena 100%

Termin składania ofert: 17.10.2022

Ofertę należy złożyć:

 • W formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego: Inframet, Bugaj 29A, 05-082 Koczargi Nowe
 • Drogą elektroniczną na adres email: wr@inframet.comZapytanie ofertowe z dnia 05.10.2022

Niniejsze zapytanie ofertowe dotyczy dostawy towarów na potrzeby realizacji przez INFRAMET Krzysztof Chrzanowski z siedzibą w Koczargach Nowych zadań w ramach projektu „Opracowanie nowej generacji aparatury pomiarowej do badań wzmacniaczy obrazu i przyrządów noktowizyjnych” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020, nr umowy: POIR.01.01.01-00-0173/20-00 z dnia 15.09.2021 rok.

Przedmiotem zamówienia jest:

Wzorcowanie termometrów elektrycznych

Ilość całkowita termometrów: 2
Ilość całkowita czujników temperatury: 4
Zakres pomiarowy termometrów i czujników temperatury: od -40stC do 100stC
Ilość punktów wzorcowania na czujnik: 4 pkty
Świadectwo wzorcowania: TAK, w języku polskim i angielskim

Wzorcowanie powinno być wykonane przez laboratorium akredytowane przez PCA.


Termin realizacji zamówienia: 4 tygodnie od dnia złożenia zamówienia. Termin realizacji zamówienia obejmuje gotowość do przekazania towaru Zamawiającemu, odpowiadającego zastosowaniu zasady EXW Incoterms 2020. Zgodnie z zasadą EXW (ex works), za moment dostarczenia towaru uznaje się moment przekazania towaru kupującemu, w miejscu wskazanym przez dostawcę. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania innej zasady Incoterms2020 (m.in. FCA, FOB,DAP etc.), pod warunkiem dotrzymania terminu, o którym mowa powyżej.

Kryterium oceny oferty: cena 100%

Termin składania ofert: 17.10.2022

Ofertę należy złożyć:

 • W formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego: Inframet, Bugaj 29A, 05-082 Koczargi Nowe
 • Drogą elektroniczną na adres email: wr@inframet.com


Zapytanie ofertowe z dnia 05.10.2022

Niniejsze zapytanie ofertowe dotyczy dostawy towarów na potrzeby realizacji przez INFRAMET Krzysztof Chrzanowski z siedzibą w Koczargach Nowych zadań w ramach projektu „Opracowanie nowej generacji aparatury pomiarowej do badań wzmacniaczy obrazu i przyrządów noktowizyjnych” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020, nr umowy: POIR.01.01.01-00-0173/20-00 z dnia 15.09.2021 rok. Przedmiotem zamówienia jest:

Przedmiotem zamówienia jest:

Zakup 13 sztuk aktuatorów liniowych o poniższych parametrach.

prąd na fazę 0,49 A
napięcie zasilania 2,5 VDC
zakres ruchu 9 mm
0,0015 mm/krok
200 kroków na obrót
trzpień zakończony gwintem M3x0,5

Termin realizacji zamówienia: 4 tygodnie od dnia złożenia zamówienia. Termin realizacji zamówienia obejmuje gotowość do przekazania towaru Zamawiającemu, odpowiadającego zastosowaniu zasady EXW Incoterms 2020. Zgodnie z zasadą EXW (ex works), za moment dostarczenia towaru uznaje się moment przekazania towaru kupującemu, w miejscu wskazanym przez dostawcę. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania innej zasady Incoterms2020 (m.in. FCA, FOB,DAP etc.), pod warunkiem dotrzymania terminu, o którym mowa powyżej.

Kryterium oceny oferty: cena 100%

Termin składania ofert: 13.10.2022

Ofertę należy złożyć:

 • W formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego: Inframet, Bugaj 29A, 05-082 Koczargi Nowe
 • Drogą elektroniczną na adres email: wr@inframet.com


Zapytanie ofertowe z dnia 21.09.2022

Niniejsze zapytanie ofertowe dotyczy dostawy towarów na potrzeby realizacji przez INFRAMET Krzysztof Chrzanowski z siedzibą w Koczargach Nowych zadań w ramach projektu „Opracowanie nowej generacji aparatury pomiarowej do badań wzmacniaczy obrazu i przyrządów noktowizyjnych” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020, nr umowy: POIR.01.01.01-00-0173/20-00 z dnia 15.09.2021 rok.

Przedmiotem zamówienia jest:

Wzmacniacz referencyjny UV

Zakres czułości: 160-320nm
Czułość maksymalna dla: 230 nm
Minimalna średnica fotokatody / ekranu: 18mm
MAX EBI: 4.0 x 10-15 W/cm2
MIN rozdzielczość 22 lp/mm
Zasilacz w komplecie: TAK


Termin realizacji zamówienia: 4 tygodnie od dnia złożenia zamówienia. Termin realizacji zamówienia obejmuje gotowość do przekazania towaru Zamawiającemu, odpowiadającego zastosowaniu zasady EXW Incoterms 2020. Zgodnie z zasadą EXW (ex works), za moment dostarczenia towaru uznaje się moment przekazania towaru kupującemu, w miejscu wskazanym przez dostawcę. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania innej zasady Incoterms2020 (m.in. FCA, FOB,DAP etc.), pod warunkiem dotrzymania terminu, o którym mowa powyżej.

Kryterium oceny oferty: cena 100%

Termin składania ofert: 29.09.2022

Ofertę należy złożyć:

 • W formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego: Inframet, Bugaj 29A, 05-082 Koczargi Nowe
 • Drogą elektroniczną na adres email: wr@inframet.com


Zapytanie ofertowe z dnia 27.06.2022

Niniejsze zapytanie ofertowe dotyczy dostawy towarów na potrzeby realizacji przez INFRAMET Krzysztof Chrzanowski z siedzibą w Koczargach Nowych zadań w ramach projektu „Opracowanie nowej generacji aparatury pomiarowej do badań wzmacniaczy obrazu i przyrządów noktowizyjnych” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020, nr umowy: POIR.01.01.01-00-0173/20-00 z dnia 15.09.2021 rok.

Przedmiotem zamówienia są aktuatory liniowe

Aktuatory liniowe w ilości 28 sztuk o wskazanych parametrach lub lepszych:

- prąd na fazę 1,5 A
- napięcie zasilania 2,33 VDC
- z zewnętrzną nakrętką AFW
- 0,0039 mm/krok
- 200 kroków na obrót

Aktuatory liniowe w ilości 8 sztuk o wskazanych parametrach lub lepszych:

- prąd na fazę 0,49 A
- napięcie zasilania 2,5 VDC
- zakres ruchu 9 mm
- 0,0015 mm/krok
- 200 kroków na obrót
- trzpień zakończony gwintem M3x0,5


Termin realizacji zamówienia: 4 tygodnie od dnia złożenia zamówienia. Termin realizacji zamówienia obejmuje gotowość do przekazania towaru Zamawiającemu, odpowiadającego zastosowaniu zasady EXW Incoterms 2020. Zgodnie z zasadą EXW (ex works), za moment dostarczenia towaru uznaje się moment przekazania towaru kupującemu, w miejscu wskazanym przez dostawcę. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania innej zasady Incoterms2020 (m.in. FCA, FOB,DAP etc.), pod warunkiem dotrzymania terminu, o którym mowa powyżej.

Kryterium oceny oferty: cena 100%

Termin składania ofert: 05.07.2022

Ofertę należy złożyć:

 • W formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego: Inframet, Bugaj 29A, 05-082 Koczargi Nowe
 • Drogą elektroniczną na adres email: wr@inframet.com