Nazwa programu: "Program Operacyjny Ineligenty Rozwój"

Nazwa projektu: "Polska matryca dla zastosowań kosmicznych aktywna w podczerwieni."

 

Nr umowy: POIR.01.01.01-00-0825/19
Czas realizacji: 2021.01.01 - 2023.12.31
Koszty całkowite: 15 582 310,69 PLN (w tym Inframet: 3 147 459,07)
Wysokość dofinansowania: 11 568 965,39 PLN (w tym Inframet 2 289 785,63)

Lider: Vigo System S.A.
Partnerzy konsorcjum: Wojskowa Akademia Techniczna, Inframet Krzysztof Chrzanowski

 

Krótki opis projektu:

Głównym celem projektu jest opracowanie matrycy na zakres podczerwieni 2-5 μm dla zastosowań kosmicznych. Celem dodatkowym jest opracowanie zestawu pomiarowego do charakteryzacji typowych matryc, modułów oraz kamer podczerwieni o średniej rozdzielczości obrazu.

Proponowana w projekcie matryca na zakres podczerwieni wykonana z zaawansowanego technologicznie materiału – supersieci II rodzaju typu InAs/InAsSb będzie produktem nowym i całkowicie innowacyjnym w skali polskiego rynku. Matryca będzie również produktem innowacyjnym w skali światowej zastępując istniejące na rynku matryce z antymonku indu InSb.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka ścieżka dla Mazowsza.