Praca


Inframet jest producentem specjalistycznej  aparatury kontrolno-pomiarowej do badań optoelektronicznych urządzeń obrazujących i laserowych: kamery termowizyjne, kamery VIS/NIR, przyrządy noktowizyjne, kamery SWIR, wielosensorowe systemy obserwacyjne, kamery THz, kamery UV, dalmierze laserowe, wskaźniki laserowe, oświetlacze laserowe, wzmacniacze obrazu, sensory FPA, detektory dyskretne, obiektywy optyczne.  Inframet jest jedną z bardzo nielicznych krajowych firm eksportujących towary o zaawansowanym poziomie technologicznym pod własną marką w skali globalnej.  Firma jest jednym ze światowych liderów w zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej do badań optoelektronicznych urządzeń obrazujących i laserowych.  Produkowany sprzęt jest eksportowany do ponad 40 krajów świata.
Firma oferuje wysokie wynagrodzenie (po okresie próbnym), ale praca jest trudna ze względu na konieczność  efektywnej pracy w warunkach zmieniających się wymagań technicznych, ciągłej potrzeby doskonalenia sprzętu, odpowiedzialności za sprzęt eksportowany w skali globalnej, oraz presji końcowych odbiorców na jak najszybsze dostawy.  Doświadczenia firmy wskazują, że ważna jest wiedza i umiejętności z którymi  pracownik  przychodzi do firmy, ale decyduje  głównie stopień  gotowości  do żmudnej, odpowiedzialnej pracy oraz zdolność do szybkiego uczenia się w zakresie produkowanej i rozwijanej aparatury pomiarowej.    
Inframet poszukuje kandydatów na niżej wymienione stanowiska
 1. konstruktor mechatronik/mechanik,
 2. konstruktor elektronik,
 3. inżynier optoelektronik.
Zalety firmy:
 • satysfakcja z pracy w jednej z bardzo nielicznych polskich firm hi-tech znanych w skali światowej,
 • praca w interdyscyplinarnym zespole zajmującym się mechaniką precyzyjną, optyką, elektroniką i oprogramowaniem,
 • możliwość kontaktów i wyjazdów zagranicznych,
 • wysokie wynagrodzenie  (po okresie próbnym)
 • okazja do zmierzenia się w najlepszymi zespołami w świecie.

W przypadku zainteresowania naszą ofertą proszę o przesłanie CV (ustosunkowując się do niżej  przedstawionych wymagań i zakresu pracy oraz zawierającego opis kwalifikacji i cech osobowych które mogłyby być przydatne dla firmy Inframet) na adres: info@inframet.com
Proszę też załączyć kopię dokumentu potwierdzającego zakres studiów (lista przedmiotów) oraz uzyskane oceny. 

Uwaga: Poniższe  ogłoszenie to element wieloletniej rekrutacji. Generalnie jesteśmy zainteresowani pozyskaniem pracowników, którzy chcą zarabiać znacznie powyżej średniej krajowej, ale też potrafią pracować znacznie powyżej przeciętnego poziomu.  Brak naszej odpowiedzi na zgłoszenie nie oznacza, że uznajemy iż kandydat ma za niskie kwalifikacje. Bywa, że niektóre potencjalnie interesujące oferty przychodzą kilka tygodni po zatrudnieniu innej osoby, względem której mamy już zobowiązania prawne i moralne.
  Firma Inframet się rozwija i corocznie zwiększa zatrudnienie. Z tych względów osoby o wysokich kwalifikacjach i rozsądnych wymaganiach finasowych mają dość wysokie prawdopodobieństwo pozytywnej akceptacji  w dłuższej perspektywie czasowej.

Konstruktor mechatronik (mechanik)
Forma zatrudnienia: umowa o pracę.
Wymagania:
 1. Wykształcenie wyższe techniczne w zakresie mechatroniki/mechaniki (opcja: osoba z niższym wykształceniem, ale o wysokich kwalifikacjach)
 2. Umiejętność projektowania w programach 3D typu Alibre oraz 2D(Autocad)  (opcja doświadczenie Solid Works, Inwentor)
 3. Preferowane kilkuletnie  doświadczenie w konstruowaniu urządzeń mechatronicznych (akceptowalna opcja: zdolny absolwent uczelni wyższej bez doświadczenia)
 4. Zdolność do pracy w multi-dyscyplinarnytm zespole (mechanicy,  elektronicy, informatyce, optoelektronicy)
 5. Wyobraźnia techniczna i umiejętność projektowania złożonych urządzeń technicznych
 6. Znajomość jęz. angielskiego
 7. Mile widziane minimalna pratyka w zakresie frezowania, toczenia, wiercenia  i innych prac mechanicznych
 8. Akceptacja specyficznych warunków firmy Inframet (szeroki zakres produkcji,  zmienność produkcji, krótkie terminy dostaw, konieczność dostosowania się do wymogów technicznych, handlowych i kulturowych klientów z różnych regionów świata)
 9. Wysoka motywacja i ambicja do wykonywania urządzeń  konkurencyjnych w skali  światowej. 

Mechanik
Forma zatrudnienia: umowa o pracę.
 1. Praca przy montażu i uruchomieniu urządzeń.
 2. Wykonywanie lub dokonywanie poprawek w elementach mechanicznych.
Wymagania:
 1. Umiejętność wytworzenia elementu lub konstrukcji mechanicznej urządzenia i przy narzuconej (lub własnej ) koncepcji działania
 2. Umiejętność obsługi programów graficznych typu autocad /czytanie rysunków technicznych
 3. Umiejętności manualne takie jak: toczenie , wiercenie ,gwintowanie , dopasowywanie i korekcja gotowych elementów , frezowanie, montowanie gotowych podzespołów oraz inne czynności ślusarskie
 4. Dobra wyobraźnia przestrzenna
 5. Doświadczenie w fizycznym konstruowaniu urządzeń
 6. Zamiłowanie do "majsterkowania"

Programista .NET / C++
Forma zatrudnienia: umowa o pracę.
Zakres obowiązków:
 1. Projektowanie modułów oprogramowania pomiarowego we współpracy m.in. z działem optoelektroniki
 2. Tworzenie i rozwijanie istniejącego oprogramowania sterującego urządzeniami, składającymi się na systemy pomiarowe oferowane przez firmę.
 3. Testowanie oprogramowania tworzonego przez firmę
 4. Rozwiązywanie problemów technicznych ze sprzętem komputerowym oraz oprogramowaniem, w tym z systemami operacyjnymi
 5. Pomoc w trakcie szkoleń dla systemów pomiarowych, świadczenie pomocy technicznej klientom, korzystającym z oprogramowania firmy
Wymagania:
 1. Wykształcenie wyższe informatyczne lub techniczne (możliwość podjęcia pracy pod koniec studiów
 2. Umiejętność programowania w językach C# oraz C++,
 3. Znajomość IDE Visual Studio 2015 lub nowszej wersji
 4. Znajomość zasad projektowania oprogramowania i wzorców projektowych
 5. Znajomość platformy .NET 4.x oraz tworzenia GUI w WPF (wzorzec MVVM)
 6. odstawy komunikacji szeregowej z urządzeniami zewnętrznymi
 7. Dokumentowanie pracy i utrzymywanie kodu

Konstruktor elektronik

Forma zatrudnienia: umowa o pracę lub umowa zlecenie (dzieło).
Zakres pracy:
Projektowanie układów elektronicznych analogowych i cyfrowych (w początkowym okresie praca pod nadzorem)
Wykonanie dokumentaji wytwarzanych układów elektronicznych
Praca przy montażu i uruchomieniu urządzeń.
Wymagania:
 1. Umiejętność rysowania i projektowania schematów i obwodów PCB w środowisku Protel, Protel DXP
 2. Ogólna wiedza z zakresu zakłóceń EMI
 3. Doświadczenie w projektowaniu obwodów cyfrowych oraz analogowych z uwzględnieniem obwodów sterowania PWM, obwodów niszkoszumnych
 4. Zdolności manualne (lutowanie, umiejętność "radzenia sobie" z uruchamianym obwodem elektronicznym),
 5. Znajomość programowania procesorów AVR w języku C,
 6. Znajomość zagadnień z zakresu języków VHDL (środowisko Quartus Altera lub podobne),
 7. Umiejętność sporządzania dokumentacji produkcyjnej obwodów PCB.
Przy selekcji kandydatów zostanie postawione kilka problemów praktycznych z zakresu elektroniki i programowania oraz będzie sprawdzony zakres posiadanych zdolności manualnych.
Opcjonalne cechy kandydata
 1. Dodatkowe umiejętności z zakresu elektroniki praktycznej.
 2. Znajomość języka angielskiego.
 3. Wiedza i zainteresowania w zakresie urządzeń obrazujących: kamery CCD/CMOS, aparaty cyfrowe.

Inżynier optoelektronik
Forma zatrudnienia: umowa o pracę.
Zakres obowiązków:
 1. Montaż i kalibracja produkowanej aparatury pomiarowej
 2. Justowanie układów optycznych
 3. Udział w opracowywaniu koncepcji nowych urządzeń oraz przeprowadzanie eksperymentów
 4. Testowanie gotowych urządzeń
 5. Przygotowywanie dokumentacji technicznej
Warunki konieczne wymagane od kandydata:
 1. Wyższe wykształcenie w zakresie optoelektroniki, mechatroniki, robotyki (ew. ostatni rok studiów)
 2. Wiedza i zainteresowania w zakresie optoelektroniki: podstawy fizyki, optyki,  podstawowa znajomość zasad działania  optoelektronicznych urzadzeń obserwacyjnych i laserowych : kamer termowizyjne, przyrządy noktowizyjne, kamery CCD, dalmierze laserowe itd
 3. Dobra znajomość języka angielskiego
Wskazane cechy
 1. Umiejętność posługiwania się prostymi narzędziami mechanicznymi przy montażu oraz   narzędziami pomiarowymi przy kalibracji sprzętu
 2. Zdolność szybkiego poszerzania swojej wiedzy w zakresie optoelektroniki praktycznej 
 3. Sumienność w zakresie wykonywanych obowiązków
 4. Wysoka motywacja i ambicja do wykonywania urządzeń na najwyższym poziomie w skali światowej
 5. Otwartość na kontakty z klientami z różnych kręgów kulturowych
 6. Chęć i umiejętność pracy w multidyscyplinarnym zespole  (elektronicy, mechanicy, informatycy)
 7. Znajomość podstaw elektroniki, mechaniki i informatyki (potrzebna do kontaktów z ww. zespołami)