Opracowanie nowej generacji aparatury pomiarowej do badań wzmacniaczy obrazu i przyrządów noktowizyjnych.

 

 

Nr umowy: POIR.01.01.01-00-0173/20
Czas realizacji: 2021.01.01 - 2023.12.31
Koszty całkowite: 7 637 890.00
Wysokość dofinansowania
: 5 538 115.00

 

Opis projektu:

W ramach projektu planuje się opracowanie nowej generacji specjalistycznej aparatury kontrolno-pomiarowej do badań wzmacniaczy obrazu i przyrządów noktowizyjnych. Obecna generacja aparatury produkowana przez firmę Inframet posiada szereg ograniczeń takich jak: niska szybkość pomiaru ze względu na manualną obsługę oraz subiektywny pomiar kluczowych parametrów, nie zadowalająca dokładność pomiaru ze względu na problemy z zapewnieniem kalibracji oraz subiektywny charakter pomiaru rozdzielczości, brak możliwości badań wzmacniaczy obrazu o średnicy fotokatody powyżej 25mm lub pracujących w zakresach widmowych UV oraz SWIR.

Ten główny cel można podzielić na trzy cele cząstkowe:
1. Modernizacja obecnie produkowanych zestawów pomiarowych do badań wzmacniaczy obrazu ITIP zapewniająca znaczną poprawę dokładności pomiaru oraz możliwość automatycznych badań typowych wzmacniaczy obrazu (wzmacniacze czułe w zakresie VIS-NIR o średnicy fotokatody do 25mm);
2. Opracowanie nowego uniwersalnego zestawu pomiarowego do badań nie-typowych wzmacniaczy obrazu oferowanych na rynku (zakres widmowy UV -SWIR, średnica fotokatody powyżej 25mm);
3. Modernizacja obecnie produkowanych zestawów pomiarowych NIMAX i NICOM do badań przyrządów noktowizyjnych zapewniająca poprawę dokładności pomiaru oraz możliwość automatycznych badań typowych przyrządów noktowizyjnych (monookulary i gogle o polu widzenia ok 40 stopni).

Zakresy modernizacji są tak znaczne, że należy mówić o nowych zestawach pomiarowych. Nowe zestawy pozbawione wcześniej wymienionych ograniczeń będą mogły być wykorzystywane do badań wzmacniaczy obrazu oraz przyrządów noktowizyjnych w warunkach ich produkcji masowej co znacznie zwiększy atrakcyjność tych zestawów dla ich producentów. Realizacja projektu i wdrożenie jego wyników pozwoli na umocnienie pozycji firmy INFRAMET jako lidera na światowym rynku aparatury pomiarowej do badań wzmacniaczy obrazu oraz przyrządów noktowizyjnych.