Symulatory sprzętowe

Simat to zaawansowany symulator zdolny do symulacji w zakresie podczerwieni kilku obiektów na quasi jednolitym tle. Simat zbudowany jest jako modułowy projektor obrazu zdolny do symulowania w zakresie podczerwieni przestrzennie i czasowo dynamicznych obiektów na quasi jednolitym tle, o zmiennym natężeniu, zmiennej wielkości kątowej i zmiennym widmie. Zasadniczo celem Simata jest umożliwienie symulacji,  dla kamer termowizyjnych w podczerwieni, typowych obiektów latających, takich jak samoloty czy śmigłowce. Opcjonalnie Simat może zostać zmodernizowany w celu umożliwienia symulacji zarówno w zakresie podczerwieni, jak i UV / VIS, ponieważ projektory są zbudowane z wykorzystaniem optycznych elementów odbiciowych.

       

Rys.1. Kilka ramek z kamery termowizyjnej podczas symulacji odległych celów powietrznych na symulatorze SIMAT.

Rys.2. Zdjęcie symulatora SIMAT

Głowne cechy symulatora SIMAT

Funkcja Opis
Symulowana sceneria Dwa małe wymiary, zmienna intensywność, zmienna wielkość, cele dynamiczne na quasi-jednolitej zmiennej temperaturze tła. Sterowana komputerowo trajektoria. Więcej celów o nieregulowanym rozmiarze.
Pole widzenia Zostanie wyświetlony obraz scenerii o rozmiarach kątowych 5° x 5° (lub okrągłym 7°). Przez obrót badanej kamery na obrotowym stoliku MD2D, symulowane pole widzenia może zostać zwiększone do 120° (okrągłe).
Zakres spektralny 1-6 mm (można go rozszerzyć, aby pokryć promienie UV, widzialne i LW IR)
Symulacja tła Półprzezroczyste ciało czarne o regulowanej temperaturze.
Metoda tworzenia obrazu dwóch niezależnych celów Łączenie obrazów dwóch obiektów generowanych przez dwa kolimatory refrakcyjne pozaosiowe za pomocą łącznika wiązki
Metoda symulacji odległości Ciągła regulacja wielkości kątowej celów za pomocą sterowanych elektronicznie apertur.
Metoda symulacji ruchu kątowego Regulacja kątowego położenia zwierciadeł w łączniku wiazek.
Regulacja promieniowania emitowanego przez symulowane obiekty Regulacja temperatury i tłumiki szare.
Sterowanie Odległość do celów (wielkość kątowa celów), docelowa pozycja kątowa, natężenie promieniowania (regulacja temperatury).