Programy pomiarowe

System komputerowy COS to typowy komputer z zainstalowanymi kartami akwizycji obrazu i specjalistycznym oprogramowaniem zoptymalizowanym do testowania elektrooptycznych systemów obserwacyjnych lub modułów takich systemów. Istnieją trzy główne zadania systemu COS:

  1. Kontrola modułów systemów pomiarowych Inframetu, takich jak ciała czarne, tarcze obrotowe, źródła światła
  2. Przechwytywanie i analiza obrazów z testowanych systemów obrazowania EO lub kamer stosowanych w systemach pomiarowych Inframetu
  3. Przetwarzanie danych i obliczanie parametrów testowanych systemów

         

System COS zbudowany jest z trzech głównych bloków: komputera, bloku akwizycji obrazu i oprogramowania pomiarowego. Komputer, serce systemu COS, jest podłączony zarówno do systemu pomiarowego, jak i do badanego systemu EO. Komputery używane w systemach Inframetu są podobne do typowych komputerów PC używanych w aplikacjach biurowych, ale nadal istnieje kilka znaczących różnic. Inframet nie kupuje gotowych komputerów PC oferowanych na rynku, ale buduje własne komputery z podstawowych modułów, aby uzyskać wysoką kompatybilność z kartami akwizycji obrazu, kompatybilność z elektroniką systemu pomiarowego i wysoką niezawodność systemu.

Inframet oferuje długą serię kart akwizycji obrazu, które umożliwiają uzyskanie obrazu elektronicznego w wielu standardach obrazu: wideo analogowe (PAL, NTSC), CameraLink, GigE, LVDS, CVBS, YpbPr, CoaXPress, DVI, HD-SDI, HD-CVI, HD-TVI, AHD, HDMI, Fire Wire. Inframet może również przechwytywać obrazy wideo transmitowane przez interfejsy USB 2.0 / 3.0 i Ethernet lub z kamer generujących obrazy w niestandardowych formatach. Te możliwości akwizycji zostały praktycznie zweryfikowane przez systemy Inframetu używane do testowania kamer EO ogromnej większości producentów EO. W praktyce oznacza to, że system Inframet COS może przechwytywać i analizować obrazy 8-bitowe (z opcją do 16 bitów) z praktycznie wszystkich dostępnych na rynku systemów EO.

Inframet oferuje specjalistyczne programy komputerowe do testowania różnych systemów EO (tabela poniżej). Programy te mogą współpracować i tworzyć łatwe w obsłudze systemy pomiarowe.

Tabela 1. Lista programów komputerowych wykorzystywanych w systemach Inframetu

Kamery termowizyjne

Kamery VIS-NIR

Kamery SWIR

TCB Control
SUB-T
TAS-T assistant
BOR boresight assistant
SEM/HAL/DAL Control

DAL  Control
SUB-V
TAS-V assistant
BOR boresight assistant

SAL  Control
SUB-S
TAS-S test assistant
BOR boresight assistant

Noktowizory

Systemy laserowe

Systemy wielosensorowe

Nimax Control
Nicom Control
BOR boresight assistant

LE Control
LF Control
Pulse Browser
MET

TCB Control                    SUB-T
TAS-T assistant               BOR assistant
SEM Control                    DAL Control
TAS-V assistant               SUB-V
Pulse Browser                  MET

Kamery UV

Kamery THz

Sensory IR FPAs

UVIC Display
UVIR Control
TUVIR Assistant

MAB Control
SUB-THz

TCB Control                     TAN
TIM                                  ROB
MIRAD Control                SPOT Control

Wzmacniacze obrazu

Sensory VIS-SWIR FPAs

Detektory dyskretne

ITIP Display
ITI Display
ITP Display
ITR Configurator
TAS-I test assistant 

VIT Control
SIT Control
SOL Control
TAS-SW assistant

TRAL Control

Optyka

Źródła światła

Ciała czarne

TORI assistant
TOPO assistant

DAL Control
SAL Control

TCB Control                    DAP Control
BLIQ Control                   MTB Control
HTB Control                    UTB Control
MAB Control

   

     

Okna główne 4 wybranych programów Inframetu.

Te programy komputerowe są częścią systemów pomiarowych produkowanych przez Inframet i są używane głównie do kalibrowania parametrów mierzonych przez te systemy. Mierzone parametry i inne cechy można znaleźć w kartach katalogowych systemów pomiarowych przedstawionych w sekcji Systemy pomiarowe.

Jeśli masz pytania napisz do nas.