Kamery termowizyjne

Kamery termowizyjne czułe w pasmach widmowych MWIR i LWIR są jedną z kluczowych technologii obserwacyjnych w sektorze obronnym/bezpieczeństwa. Testowanie kamer termowizyjnych jest potrzebne zarówno producentom, warsztatom serwisowym, jak i użytkownikom końcowym. Zaawansowany sprzęt pomiarowy może znacznie pomóc w produkcji, serwisowaniu, szkoleniu, optymalizacji zakupów i efektywniejszym wykorzystaniu tych kamer.

System DT jest najpopularniejszym systemem do testowania kamer termowizyjnych oferowanym przez INFRAMET. Może być używany do testowania w warunkach laboratoryjnych/warsztatowych wszystkich kamer termowizyjnych dostępnych na rynku, w tym termowizyjnych kamer dalekiego zasięgu wykorzystywanych w zastosowaniach kosmicznych. System DT pozwala na pomiar wszystkich najistotniejszych parametrów kamer termowizyjnych. Metoda projektowania w pionie (Ciało czarne i tarcza z testami znajdują się na kolimatorze) jest ergonomiczna i jednocześnie zwiększa jednorodność  projektowanych obrazów wzorcowych.   

a)   b)  
c)  
Rys.1. Zdjęcia przykładowych systemów DT: a)DT150, b)DT110, c)DT400 
INFRAMET oferuje również inne systemy do testowania kamer termowizyjnych: SIM, LAFT, WAP, SAFT.   
SIM jest prostym, tanim systemem zaprojektowanym do sprawdzania możliwości zogniskowania i rozdzielczości kamer termowizyjnych. SIM można traktować jako znacznie uproszczony system DT. Systemy DT i SIM to stacjonarne systemy przeznaczone do pracy w warunkach laboratoryjnych/warsztatowych.
DTR to zminiaturyzowana wersja DT, wykorzystująca kolimator refrakcyjny, zoptymalizowana do pomiarów szerokokątnych kamer termowizyjnych.
TCLIP to tester nasadek termowizyjnych, który umożliwia szybkie sprawdzenie ich zjustowania.
LAFT to mobilna stacja pomiarowa zaprojektowana, aby umożliwić przeprowadzenie podstawowych sprawdzeń obserwacyjnych kamer termowizyjnych w warunkach polowych/warsztatowych.
WAP to przenośny, szerokokątny projektor zoptymalizowany do testowania szerokokątnych kamer termowizyjnych. Mały rozmiar i masa w połączeniu z szerokim kątem projekcji to główne zalety tego systemu.
SAFT to niewielki system testowy do sprawdzania kamer termowizyjnych przeznaczonych do obserwacji krótkich dystansów.   

 

a)  b)  
c)  d)  
e)  f) 

Rys.2.  Zdjęcia systemów pomiarowych: a)SIM, b)DTR, c)TCIP, d)LAFT,  e) WAP,  f) SAFT  system

KALIBRACJA NIEJEDNORODNOŚCI

Wszystkie kamery termowizyjne muszą być fabrycznie skalibrowane, aby wygenerować współczynniki kompensacji niejednorodności (NUC), które kamera wykorzystuje do uzyskania dobrej jakości obrazu. Współczynniki NUC zazwyczaj są wyznaczane na podstawie obserwacji dużego ciała czarnego, które całkowicie wypełnia pole widzenia badanej kamery.  Podczas wyznaczania współczynników ustawia się dwie różne temperatury ciała czarnego: 1) wysoką temperaturę, na poziomie od 60ºC do 120ºC w zależności od badanej kamery, 2) temperaturę otoczenia podczas pomiarów (czasem odrobinę wyższą, tak by była równa temperaturze sensora kamery).

INFRAMET oferuje podwójne ciało czarne DAP. Jest to praktyczne rozwiązanie do wyznaczania współczynników NUC kamer termowizyjnych. DAP to dwa ciała czarne w jednym: ciało czarne TCB, generujące wzorzec wysokiej temperatury i ciało PB mające temperaturę otoczenia. W ten sposób DAP jest odpowiednikiem dwóch ciał zazwyczaj używanych podczas wyznaczania współczynników NUC, ale kosztuje niewiele więcej niż typowe ciało czarne TCB. Dodatkowo DAP pozwala na ustawienie różnicy temperatur pomiędzy emiterami z bardzo wysoką dokładnością.

 

Rys. 3. Zdjęcie ciała czarnego DAP-6D.

  Dowiedz się więcej :